Náš vztah k jídlu během pandemie Covid-19

Zapojili jsme se do mezinárodního výzkumu Náš vztah k jídlu během pandemie Covid-19. Pod vedením Danish Technological Institute a Copenhagen Bussiness School probíhá v 15 evropských jazycích velké dotazníkové šetření, zaměřující se na to, jak dění kolem Covid-19 ovlivnilo naše chování a postoje týkající se jídla.

Dotazník můžete vyplňovat do 15. července 2020 zde. Vyplnění zabere asi 15-20 minut. Děkujeme všem za spolupráci a šíření dotazníku.

Více informací v tiskové zprávě zde. O celém projektu a partnerech se dozvíte více v anglickém jazyce zde a zde.

Na české části výzkumu se podílejí Barbora Duží (Ústav geoniky Akademie věd ČR, v. v. i.), Zdeňka Smutná (Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem) a Jan Vávra (Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích).

V pondělí 15. 6. 2020 představila Barbora Duží výzkum v pořadu Opolední Plus v Českém rozhlase Plus, odkaz na záznam zde, začátek rozhovoru v 15:41:25.