Náš vztah k jídlu během pandemie Covid-19

Na přelomu června a čevence 2020 jsme se zapojili do mezinárodního výzkumu Náš vztah k jídlu během pandemie Covid-19. Pod vedením Danish Technological Institute a Copenhagen Bussiness School probíhalo v 16 evropských jazycích velké dotazníkové šetření, zaměřující se na to, jak dění kolem Covid-19 ovlivnilo naše chování a postoje týkající se jídla.

Shrnující informace o výsledcích najdete v tiskové zprávě, podrobnější výsledky v závěrečné zprávě zde. Obecné informace o výzkumu jsou v první tiskové zprávě zde. O celém mezinárodním projektu a partnerech se dozvíte více v anglickém jazyce zde a zde.

Na české části výzkumu se podíleli Barbora Duží (Ústav geoniky Akademie věd ČR, v. v. i.), Zdeňka Smutná (Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem) a Jan Vávra (Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích).

V pondělí 15. 6. 2020 představila Barbora Duží výzkum v pořadu Opolední Plus v Českém rozhlase Plus, odkaz na záznam zde, začátek rozhovoru v 15:41:25.

Jan Vávra hovořil o výsledcích výzkumu v Česku v pořadu Náš host 3. 9. 2020 v Českém rozhlase Karlovy Vary & Plzeň, k poslechu zde.

V říjnovém a listopadovém čísle časopisu Zahrádkář vyšly dva články Zdeňky Smutné, Barbory Duží a Jana Vávry, shrnující hlavní zjištění z výzkumu. Přečíst si je můžete zde a zde.

Přednáška Barbory Duží “Náš vztah k jídlu během pandemie Covid-19” 3. 11. 2020 v rámci Týdne vědy a techniky AV ČR je ke shlédnutí online zde.

Článek z 9. 11. 2020 o vlivu koronavirové pandemie na stravovací návyky a zájem o zahrádkaření z pražské přílohy MF Dnes si můžete přečíst na Idnes.cz, zde nebo v aplikaci Pressreader.

V listopadovém čísle časopisu Retail News vyšel článek “Jak si vedly domácnosti ve vztahu k jídlu během pandemie Covid-19” Barbory Duží, Jana Vávry a Zdeňky Smutné. Celé číslo si můžete stáhnout v PDF nebo přečíst online.

Zdeňka Smutná prezentovala v listopadu výsledky z výzkumu ve videopřednášce v rámci Dnů geografie 2020. Video můžete vidět zde.

Barbora Duží představila výzkum přednáškou “Odolnost českých domácností vůči krizím: zaostřeno na potraviny” v rámci webináře Akademie věd ČR Viry kolem nás a v nás 14. 4. 2021. Video zde, začíná v čase 3:07:20.

Zdeňka Smutná prezentovala společný příspěvek “Pandemic on a plate: Crisis as an opportunity for the development of alternative food networks?” na online Postgraduate Forum Mid-Term Conference pořádané britskou Royal Geographical Society 19.-23. 4. 2021, prezentace zde.

Zdeňka Smutná prezentovala společný příspěvek “Vliv pandemie Covid-19 na vztah českých domácností k jídlu” v sekci Udržitelnost potravinových systémů sociologickou perspektivou na konferenci České sociologické společnosti 23.-25. 6. 2021. Prezentace zde.

Jeremy Millard představil mezinárodní srovnání výsledků výzkumu ve 12 státech EU, jehož spoluautorem byl Jan Vávra. Příspěvek s názvem “The regional and inequality manifestations of European household food behaviour: a comparative study of the effects of Covid-19” byl prezentován 1. 9. 2021 na online konferenci Royal Geographical Society – Institute of British Geographers. Prezentaci naleznete zde.

Český výzkumný tým provedl druhé kolo šetření na podzim 2021. První výsledky výzkumu jsme představili 7. 2. 2022 v tiskové zprávě a Barbora Duží se Zdeňkou Smutnou vystoupily v pořadu Odpolední Plus Českého rozhlasu Plus v čase 17:34 zde. Barbora Duží o výsledcích hovořila 9. 2. 2022 v pořadu Studio 6 České televize. Rozhovor začíná v 39. minutě záznamu zde.

V časopise Frontiers of Sustainable Food Systems vyšel v dubnu 2022 vědecký článek o vztahu k potravinám během Covidu-19, na kterém spolupracovala Zdeňka Smutná, Barbora Duží a Jan Vávra. Článek s využitím dat ze 12 evropských států analyzuje rozdíly mezi různými typy regionů. Plný text si můžete přečíst zde, shrnutí článku pak zde, obojí v angličtině.

V Deníku N vyšel 4. 7. 2022 rozhovor s Janem Vávrou o změnách v jídelníčku během Covidu-19, potravinové chudobě i oblibě zahrádkaření, naleznete jej zde.