Odkazy na zajímavé aktivity, weby, studie apod. související se zahrádkařením a netržním sdílením.

Výzkumné projekty

Ekonomické alternativy v České republice
Web navazující na projekt Grantové agentury ČR (č. 14-33094S), řešený na Fakultě sociálních studií Masarykovy univerzity Naďou Johanisovou, na kterém spolupracovali i členové současného projektového týmu. Projekt se zabýval neformálními ekonomickými praktikami v Česku, včetně samozásobitelství a sdílení potravin.

Mezi domovem a přírodou: zahrádkaření v post-socialistickém městě a jeho urbánní dopady pohledem městské politické ekologie
Výzkumný projekt Petra Gibase (Sociologický ústav Akademiě věd ČR) věnovaný pražským zahrádkářským osadám.

Vývoj metodiky pro hodnocení městských produkčních a zahradních ploch
Projekt zabývající se především zahrádkářskými koloniemi v Brně, řešený Janem Dostalíkem na Fakultě sociálních studií Masarykovy univerzity.

SHARECITY
Projekt zkoumající sdílení potravin ve městech a jeho potenciál pro udržitelný rozvoj.

Sharing & Caring
Akce COST zaměřená na sociální a technologické aspekty sdílené a kolaborativní ekonomiky.

Global Informality Project
Celosvětová online databáze věnovaná výzkumu neformálních činností.

Weby a organizace

Český zahrádkářský svaz, z.s.
Oficiální stránky Českého zahrádkářského svazu, nejpočetnější organizace sdružující zejména uživatele zahrádkářských kolonií.

Asociace místních potravinových iniciativ
Asociace podporující rozvoj místních potravinových systémů v České republice. Zastřešuje vznik a fungování místních potravinových systémů v ČR (komunitou podporovaného zemědělství, komunitních zahrad aj.)

Semínkovna
Síť semínkoven sloužících k bezplatnému sdílení a výměně semínek pro pěstování rostlin.

Mapa zahrad
Mapa komunitních zahrad, kompostérů, komunitou podporovaného zemědělství a podobných aktivit v Česku.

Foodie Hub
České webové stránky propojující především vědce a studenty všech úrovní studia i ostatní zájemce, které spojuje zájem o problematiku jídla.

Urban Food Futures
Anglicky a francouzsky psaný blog s tématem městského kontextu pěstování, distribuce a spotřeby potravin, zpřístupňující akademické výzkumy širší veřejnosti.
Článek Emmy Burnett o zahrádkaření jako resilienci, navazující na publikaci výzkumného týmu projektu je zde.

Vybrané studie a články

Starší publikace členek a členů projektového týmu. Aktuální publikace viz Publikace a média.

Duží, B., Tóth, A. Vávra, J. Supuka, J. (2018). Where are the post-communist allotment gardens heading? Focus point on the Czech Republic. In AESOP Sustainable Food Planning Workshop 2018: Towards Sustainable City Region Food Systems (pp. 46-49 ). Torino: Politecnico di Torino, Universita di Torino. zde

Fendrychová, L., Jehlička, P. (2018). Revealing the hidden geography of alternative food networks: The travelling concept of farmers’ markets. Geoforum, 95, 1-10. zde

de Hoop, E., Jehlička, P. (2017). Reluctant pioneers in the European periphery? Environmental activism, food consumption and “growing your own”. Local Environment, 22(7), 809-824. zde

Jehlička, P., Daněk, P. (2017). Rendering the actually existing sharing economy visible: Home-grown food and the pleasure of sharing. Sociolgia Ruralis, 57(3), 274-296. zde

Jehlička, P., Daněk, P., Vávra, J. (v tisku). A change engaging resilience: Home gardening, food sharing and everyday resistance. Canadian Journal of Development Studies. zde (kratší popularizační článek zde)

Jehlička, P., Kostelecký, T., Smith, J. (2013). Food self-provisioning in Czechia: Beyond coping strategy of the poor: A response to Alber and Kohler’s ‘Informal food production in the enlarged European Union’ (2008). Social Indicators Research, 111(1), 219-234. zde

Jehlička, P., Smith, J. (2011). An unsustainable state: Contrasting food practices and state policies in the Czech Republic. Geoforum, 42(3), 362-372. zde

Jehlička, P., Smith, J. (2012). Sustainability and the “urban peasant”: rethinking the cultural politics of food self-provisioning in the Czech Republic. In P. Zahrádka, R. Sedláková (eds). New Perspectives on Consumer Culture Theory and Research (pp. 78-96). Newcastle upon Tyne: Cambridge Scholars Publishing. zde

Smith, J., Kostelecký, T., Jehlička, P. (2013). Quietly does it: Questioning assumptions about class, sustainability and consumption. Geoforum, 67, 223-232. zde

Smith, J., Jehlička, P. (2013). Quiet sustainability: Fertile lessons from Europe’s productive gardeners. Journal of Rural Studies, 32, 148-157. zde

Sovová, L. (2015). Self-provisioning, sustainability and environmental consciousness in Brno allotment gardens. Sociální Studia, 12(3), 11-26. zde

Sovová, L., Krylová, R. (2019). The countryside in the city? Rural-urban dynamics in Brno, Czech Republic. Moravian Geographical Reports, 27(2), 108-121. zde

Tóth, A., Duží, B., Vávra, J., Supuka, J., Bihuňová, M., Halajová, D., Martinát, S., Nováková, E. (2018). Changing patterns of allotment gardening in the Czech Republic and Slovakia. Nature and Culture, 13(1), 162-188. zde

Vávra, J., Cudlínová, E., Lapka, M. (2013). Food and sustainability: Food self-provisioning and food shopping habits in the Czech Republic and selected EU countries. In Sborník příspěvků z mezinárodní vědecké konference Region v rozvoji společnosti 2013 (pp. 400-409). Brno: Mendelova univerzita. zde

Vávra, J., Megyesi, B., Duží, B., Craig, T., Klufová, R., Lapka, M., Cudlínová, E. (2018). Food self-provisioning in Europe: An exploration of socio-demographic factors in five regions. Rural Sociology, 83(2), 431-461. zde

Vávra, J., Daněk, P., Jehlička, P. (2018). What is the contribution of food self-provisioning towards environmental sustainability? A case study of active gardeners. Journal of Cleaner Production, 185, 1015-1023. zde