Členky a členové projektového týmu ve spolupráci s dalšími českými a slovenskými kolegy připravují v roce 2019 i 2020 pro časopis Zahrádkář rubriku Zahrádkaření a společnost, ve které srozumitelnou formou sdělují novinky z akademického výzkumu zahrádkaření. S laskavým svolením časopisu zde zveřejňujeme PDF jednotlivých článků.

2019

Zahrádkaření a společnost (B. Duží, J. Vávra – leden 2019)

Zahrádkaření ve světě
(J. Vávra, B. Duží – únor 2019)

Záhrady v mestskej krajine
(A. Tóth, M. Bihuňová – březen 2019)

Zahrádky: prostor mimo tržní ekonomiku
(P. Daněk – duben 2019)

Samozásobitelství: nevyčíslitelná radost
(L. Sovová – květen 2019)

Naše domácí (bio)potraviny: “tichá” udržitelnost na zahradě
(P. Jehlička – červen 2019)

Na zahrádce jako doma
(P. Gibas – červenec 2019)

Zahrady na venkově: případová studie Kokořínsko (Z. Smutná – srpen 2019)

Záhrada ako priestor rekreácie, poznávania, terapie a integrácie (M. Bihuňová, J. Supuka – září 2019)

Zahrady, které inspirují a vzdělávají (B. Duží – říjen 2019)

Zahrádkové osady v územních plánech na příkladu Prahy (P. Gibas – listopad 2019)

Proč je lepší motyka než golfová hůl: motivace k zahrádkaření (P. Daněk, J. Vávra – prosinec 2019)

2020

Soběstačně na zahrádce? (M. Kolářová – leden 2020)

Komunitní zahrady. Jsou pro společnost přínosem? (L. Dubová, J. Macháč – únor 2020)

Záhrady ako kultúrne dědičstvo (A. Tóth – březen 2020)

Pěstováním a chovem k menšímu plýtvání potravinami (D. Sosna – duben 2020)

Jiné formy městského zahrádkaření a “právo na město” (P. Gibas – květen 2020)

Ze zahrady do kuchyně (L. Sovová – červen 2020)

Prodejna zahrádkářských přebytků – inspirativní model lokální potravinové ekonomiky pro nejistou dobu (P. Jehlička – červenec 2020)

Záhrady pri bytových domoch (M. Bihuňová – srpen 2020)

Zahrádkaření bez zahrádek aneb sněz si svoje město (J. Vávra – září 2020)

Na stopě odolnosti českého stravování vůči krizím (Z. Smutná, B. Duží, J. Vávra – říjen 2020)

Na stopě odolnosti českého stravování vůči krizím II (B. Duží, Z. Smutná, J. Vávra – listopad 2020)

Zahrádkové osady a politika (P. Gibas, A. Tóth – prosinec 2020)