RNDr. Petr Daněk, Ph.D. – hlavní řešitel
Geografický ústav
Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity
Kotlářská 2
611 37 Brno
tel.: (+420) 549 493 421
email: danek@sci.muni.cz

PhDr. Jan Vávra, Ph.D. – spoluřešitel
Katedra regionálního managementu
Ekonomická fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích
Studentská 13
370 05 České Budějovice
tel.: (+420) 389 032 760
email: jvavra@ef.jcu.cz