Urban gardeners as localised prosumers within circular economy: Case studies of home, allotment and community gardening

Jan Vávra, Miloslav Lapka, Lucie Sovová, Petr Daněk, Petr Jehlička, Jan Macháč, Lenka Dubová
Příspěvek na virtuální konferenci Dresden Nexus Conference konané 3.-5. 6. 2020 v Drážďanech. Prezentace