Zoologická rozmanitost zahrádkářských kolonií

Zahrádkářské kolonie nejsou jen místem pro pěstování potravin a trávení volného času, se všemi pozitivními společenskými a zdravotními aspekty, ale i místem pro přírodu. To můžeme ilustrovat například zoologickým výzkumem z lokality Kraví Hora II. v Brně, který v roce 2013 realizoval Václav Prášek. Při výzkumu bylo nalezeno 24 druhů zvláště chráněných živočichů, z toho 7 silně ohrožených a 17 ohrožených druhů.

Výzkumná zpráva poukazuje na důležitost zahrádkářských kolonií v rámci městského prostoru a jejich napojení na další přírodní nebo přírodě blízká území: “svým charakterem drobných členitých mikrohabitatů vhodným způsobem doplňuje plochu parku na západním svahu Kraví Hory. Pro řadu (nejen zvláště chráněných) druhů živočichů je území všech tří zahrádkářských kolonií ve spojení s přilehlým parkem v kontextu centra Brna naprosto zásadním jádrovým územím, buď z potravního, nebo reprodukčního hlediska, případně z obou těchto aspektů.”

Celá zpráva z výzkumu je ke stažení zde.