Webinář o neformální produkci a sdílení potravin

Tým projektu Spaces of Quiet Sustainability připravil webinář, věnovaný neformální produkci a sdílení potravin. Jeho součástí byly tři online přednášky v anglickém jazyce. Každá přednáška (cca 20-25 minut) pokračovala diskuzí s účastníky. Prezentace ze seminářů i video záznam přednášek najdete níže.

Webinář 1 – středa 2. prosince 2020, 14:30
Lucie Sovová (Wageningen University)
Searching for sustainable food provisioning: invisible places, ordinary practices and unusual suspects
Anotace tématu i informace o přednášející viz leták. Záznam přednášky můžete vidět zde, prezentaci zde.


Webinář 2 – středa 16. prosince 2020, 14:30
Petr Jehlička (Ústav etnologie Akademie věd ČR)
Outside the axis of knowledge production: Exploring the representation of East European informal food practices in Western academia
Přednáška se zabývá tím, jak “Západní” rámování a konceptualizace neformální produkce potravin ve “Východní” Evropě ovlivňuje, zda se výzkum realizovaný na “Východě” může stát součástí akademických teorií.
Anotace tématu i informace o přednášejícím viz leták. Záznam přednášky můžete vidět zde prezentaci zde.


Webinář 3 – středa 20. ledna 2021, 14:30
Petr Daněk (Masarykova univerzita)
Spaces of Central European food self provisioning and sharing
Přednáška představí prostory neformální produkce a sdílení potravin s důrazem na aspekty péče a různorodých ekonomik. Přednáška vychází zejména z reprezentativních sociologických šetření v Česku a Rakousku z jara 2020.
Anotace tématu i informace o přednášejícím viz leták. Záznam přednášky můžete vidět zde, prezentaci zde.