Noví samozásobitelé v České republice a Rakousku

Petr Daněk a Petr Jehlička: “Prostory domácího pěstování a sdílení potravin: noví samozásobitelé v České republice a Rakousku”. Příspěvek na výroční konferenci České geografické společnosti “Geografie pro udržitelný rozvoj měst a regionů” 8.-10. 9. 2020 v Plzni. Abstrakt zde (s. 40), prezentace