Jednání v Senátu

V pondělí 15. 2. 2021 proběhlo ve Výboru pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice v Senátu Parlamentu České republiky veřejné slyšení v souvislosti s projednáváním Petice pro přijetí zákona o podpoře zahrádkářské činnosti (zahrádkářský zákon). Petr Jehlička přednesl v diskuzi důležité argumenty pro podporu zahrádkaření ve městech. Záznam jeho vystoupení lze shlédnout zde.