Setkání projektového týmu

Leden ve znamení projektových aktivit. V Českých Budějovicích proběhla další schůze týmu, věnovaná zejména přípravě dotazníkového šetření. Následně byl v časopise Journal of Cleaner Production publikován článek The role of edible cities supporting sustainability transformation – A conceptual multi-dimensional framework tested on a case study in Germany, jehž spoluautorem je Jan Vávra (zde).