Kniha Zahrádkářské osady

V úterý 29. 3. proběhne od 17:30 představení knihy pro novináře a veřejnost v prostorách Akademie věd ČR (Národní 3, Praha 1, sál 205). Vstup volný, občerstvení zajištěno. Oceníme registraci na jan.vavra@soc.cas.cz. Více v tiskové zprávě a pozvánce.

Knihu “Zahrádkářské osady aneb proč neztrácet půdu pod nohama” připravil kolektiv autorů a autorek, věnujících zahrádkaření ve městech z pohledu různých akademických disciplín i ze zahrádkářské praxe. Barbora Duží, Naďa Johanisová a Jan Vávra edičně připravili soubor 17 kapitol, jež analyzují současné problémy a výzvydo budoucna, možnosti metodického a ekonomického hodnocení městských zahrádek a představují i některé konkrétní případové studie. Kniha nezapomíná ani na environmentální rozměry zahrádek a zahrádkářských osad a jejich důležitou roli v adaptaci na změnu klimatu, ani na další aktuální témata, která rezonují v současné
společnosti.

Kniha je určena zahrádkářům a zahrádkářkám, ale nejen jim. Bude užitečná také pro zastupitele a představitele městských samospráv, politiky, obecní úředníky, územní plánovače, novináře a všechny občany, kterým je téma městského zahrádkaření blízké. Kniha poukazuje na veřejnou prospěšnost zahrádek a na jejich význam pro vyvážený vývoj města. Tím také pootevírá dveře k obecnějšímu docenění role zahrádkaření ve městě. Zároveň naznačuje, kudy je možné se vydat při plánování rozvoje měst nabízejících prostor pro kvalitní život v 21. století.

Online verzi v PDF si můžete stáhnout zde. Máte-li zájem o tištěnou knihu zdarma, obraťte se na Barboru Duží z Ústavu geoniky AV ČR (barbora.duzi@ugn.cas.cz). Knihu vydal v roce 2021 Ústav geoniky AV ČR s podporou Strategie AV21, Grantové agentury ČR a Ministerstvem zemědělství ČR.