Zahrada jako zdroj udržitelnosti: Případová studie o potravinovém samozásobitelství ve vesnicích Janova Ves a Kokořín

Zdeňka Smutná, Jan Vávra, Vladan Hruška
Příspěvek na konferenci Naše společná přítomnost: Odpovědná spotřeba – Co (z)může jednotlivec a co (ne)může stát? (25. 4. 2019 v Praze).