Garden and kitchen biowaste management in households

Jan Vávra: “Garden and kitchen biowaste management in households”. Online prezentace na cross-visit projektové návštěvě POWER4BIO v Česku, organizované Jihočeskou univerzitou 1. 12. 2020. Prezentace